Μία τρύπα στον ουρανό

Πριν από είκοσι πέντε χρόνια η ανακάλυψη της τρύπας στη στιβάδα του όζοντος κυριάρχησε στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα από τότε;

Συνέδριο του Solvay 1927

Η Διάσκεψη του Solvay, ιδρύθηκε το 1912 από τον βέλγο βιομήχανο Ernest Solvay και θεωρήθηκε σημείο καμπής στον κόσμο της φυσικής.

Μάζα και βάρος

Μάζα είναι η ποσότητα της ύλης που περιέχει ένα σώμα. Η μονάδα μέτρησης στη Φυσική είναι το 1 kg (ένα χιλιόγραμμο). Η μάζα μετριέται με το ζυγό σύγκρισης. Ως γνωστό το 1kg ισούται με 1000g.

Βάρος είναι η δύναμη με την οποία η Γη έλκει τα σώματα τα οποία βρίσκονται πάνω σ’ αυτήν. Η μονάδα μέτρησης της είναι το 1 Ν (ένα Νιούτον). Το βάρος μετριέται με το δυναμόμετρο.

Υλικό από προγράμματα

Εκπαιδευτικό λογισμικό Στα πλαίσια του προγράμματος του ΕΑΙΤΥ «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή ∆ιαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές ∆ιδασκαλίες και …

Βιοκαύσιμα

Βιοκαύσιμα

Βιοκαύσιμα ονομάζονται τα  στερεά, υγρά ή αέρια καύσιμα τα οποία προέρχονται από τη βιομάζα, το βιοδιασπώμενο δηλαδή κλάσμα προϊόντων ή αποβλήτων διαφόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Επιλεγμένο Υλικό Ψηφιακού σχολείου

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Σχηματική αναπαράσταση του κύκλου του άνθρακα. Διαδραστική παρουσίαση των μετακινήσεων και ποσοτήτων του άνθρακα στις αποθήκες, στην ατμόσφαιρα και στον φλοιό της γης.

Αστρονομία

Η Αστρονομία (ως διεθνής όρος εκ των ελληνικών λέξεων του «άστρον» + «νέμω») είναι η επιστήμη που ερευνά και εξετάζει όλα τα ουράνια σώματα (μεταξύ αυτών και τη Γη) καθώς και …