Υλικό από προγράμματα

Εκπαιδευτικό λογισμικό Στα πλαίσια του προγράμματος του ΕΑΙΤΥ «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή ∆ιαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές ∆ιδασκαλίες και …

Επιλεγμένο Υλικό Ψηφιακού σχολείου

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Σχηματική αναπαράσταση του κύκλου του άνθρακα. Διαδραστική παρουσίαση των μετακινήσεων και ποσοτήτων του άνθρακα στις αποθήκες, στην ατμόσφαιρα και στον φλοιό της γης.

Πληροφορίες

Ονομάζομαι Νίκος Μπεκιάρης, έχω σπουδάσει χημεία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάζομαι στη μέση εκπαίδευση. Εδώ και αρκετά χρόνια με απασχολούν θέματα χημείας και εκπαίδευσης με τα μέσα που δίνει …