Μετατόπιση

Μετατόπιση

Εκφράζει φυσικά (ή περιγράφει) την απόσταση της τελικής θέσης (όπου βρίσκεται το σώμα) από την θεωρούμενη αρχική θέση.